Craciunul, Mos Craciun, Craciun, de Craciun, Colinde de Craciun 2013, Filme de Craciun 2013, Jocuri de Craciun 2013, Amintiri de Craciun, Colinde de Craciun, Colinde 2013, Colinde romanesti, Colinde straine, Colinde Stefan Hrusca, Filme de Craciun online, Planse de desenat, Imagini de colorat, Fise de desenat, Imagini de Craciun, Minunata lume Disney, Filme cu Barbie in limba romana, Desene animate cu Mos Craciun in limba romana, Desene animate de Craciun, Felicitari de Craciun

miercuri, decembrie 2

POEZIE DE CRĂCIUN: LA BETLEEM DE IOAN PLOSCARU

E noapte şi ninge pe uliţa moartă,
sub mantia albă oraşu-i ascuns,
Iosif cu Maria din drumuri ajuns,
încearcă şi bate la geam şi la poartă
de case şi inimi ce nu-i dau răspuns.

Se roagă să mişte şi stânca de piatră:
"- Ai milă, deschide, preabune stăpân,
acum vin la census, sunt oaspe străin
ci fă-mi la soţie un loc lângă vatră
ori barem sub streşini, pe-o mână de fân!"La refuz, într-alta-ncepe să cerşească:
"- Din alt cap de ţară-am sosit în oraş,
ai milă, găseşte-mi un colţ, un sălaş
căci sfânta-mi soţie s-aşteaptă să nască
în fiece clipă-un plăpând copilaş!"

Alungat, într-altă oartă-ncepe-ndată:
"- Chiar din Galileia am sosit acum,
fă-mi pentru soţia care-aşteaptă-n drum
un loc într-un şopru sau staul, pe plată,
eu stau şi-n piaţă, la poartă, oricum!"

Tot stând la fântână, lăsată în piaţă,
Maria-i aude-ntristatul colind:
şi porţi greu trântite şi câinii lătrând
şi sudalme grele ce-i aruncă-n faţă
pentru ea şi pruncul ce l-o fi născând.

Sătul de ocară, cu fruntea plecată,
Iosif se întoarce tăcut gânditor
căci Domnul când cere-un sărman ajutor,
să-I apere Mama cu grije de tată,
el nu află-o boltă pe creştetul lor.

În lume, pe Domnul când stă să ni-l nască
Mariei în suflet durerile-i ning
şi lacrimi amare obrajii-i preling
căci nu află-o casă, sub cer să-L primească...
încet câte una luminile-şi sting.

.........................................................

Iar hanul de oaspeţi, un ac nu primeşte!
Şi-n curte şi-n stradă de trei zile-i plin,
pornind către ziduri, să mişte puţin,
prin poartă se vede că-un foc licăreşte
departe pe câmpuri, prin fulgii ce vin.

Prin şuer de viscol ce-aruncă zăpadă,
ce taie suflarea ca lame de brici,
prin spinii ce-n carne sunt ghiare şi bici,
ajung la-un opaiţ, lăsat ca să-l vadă
prin noapte stăpânu-ntorcându-se-aici.

Şi păsări au cuiburi, şi vulpi vizuină,
când viscolul urlă cu ploaie şi vânt
şi viermii au găuri şi-acoperemânt,
numai Creatorul de lumi de lumină
nu găseşte-n inimi sălaş pe pământ.

Când lumii-i aduce pe veci fericire
El nu află milă să stea-n Betleem;
în câmpuri sub piatră şi-n timpul suprem
o peşteră-mbie mai multă iubire
decât tot pâmântul ingrat şi blasfem.

În peşteră-i staul şi stau dobitoace:
în iesle-i fân proaspăt adus pentru boi,
deoparte, pe paie, stau câteva oi
cu mieii de astăzi ce-adulmecă-n pace
feriţi de furtună, zăpadă şi ploi.

............................................................

Fulgii-au stat iar cerul arde-n strălucire,
răsunând de îngeri sfântul Empireu:
"Mărire-ntru cei de sus lui Dumnezeu,
pământului pace şi bună-nvoire
la cei ce-o aşteaptă şi sufăr, din greu.

Miraţi, văd păstorii, veghind oi afară,
în turme ce noaptea sunt strânse la-un loc,
lumini curcubeie ce scânteie-n joc
şi-o lume de îngeri ce-n cântec
coboară spre peştera mică, pe raze de foc.

"- Vă vestesc azi vouă bucurie mare"
Un sol de lumină le-aduse cuvânt,
"S-a născut azi Domnul din cer, pe pământ.
E-n peşteră-n scutec, să-i daţi închinare
şi daruri şi jertfă şi rugă şi cânt!"

Încălzit de suflul blând de animale
Dumnezeu se naşte Prunc pe pai şi fân,
coborât-a cerul Eternul Stăpân
cu nemărginirea maiestăţii sale
în surâsul gingaş de copil la sân.

............................................................

Magi cercând în stele, soarta s-o ghicească
văd în răsărituri minunea pe cer.
Când stelele ziua le şterge şi pier
una se porneşte să-i călăuzească
spre ţara ce-ascunde divinul mister.

Pornind din Caldeia fac mile şi mile,
trec munţi şi deşerturi cu daruri în şea,
tot doru-omenirii din veac îi ardea,
cu inima-aprinsă sosesc pe cămile,
cu arşiţa-n suflet cu ochii la stea.

În sfânta cetate steaua-apune-anume:
întrebând de noul născut împărat,
ce-a mişcat şi cerul şi l-a luminat,
cu minuni cum altul n-au mai fost pe lume,
Irod îşi găseşte tronu-ameninţat.

Chemând marii preoţi şi dascăli în Lege
întreabă şi scribii şi marii asceţi
ce ştiu de-mpăratul numit de drumeţi?
Unde se va naşte negrăitul rege,
ce spune Scriptura? Ce-i scris în Profeţi?

"- Ca noi - zise sfatul - o ştie Iudeia!
Cum Domnul n-o ascunde, nici noi nu tăcem,
oraşul Mesiei, ca rege suprem,
îl strigă prin veacuri profetul Micheea:
E satul lui David, e la Betleem!"

Irod cearcă magii cu gânduri haine:
De când vin? Şi steaua când a apărut?
Ce etate are regele născut?
C-ar vrea să se ducă şi el să-şi închine
ţara, maiestăţii fără de-nceput.

Dar Domnu-i fereşte de mrejele sale.
În visuri le-arată că-i rege pismaş,
să nu se întoarcă la-acest pătimaş
ci-napoi să plece pe o altă cale
căci Irod nutreşte un gând ucigaş.

Cum ies din cetate trecând printre paze,
şi steaua minune ţâşneşte din nor
alburind pe-ntinsuri cărările lor,
senină le-arată sub marea de raze
o grotă ce-ascunde pe Prunc-Creator.

Îl iau toţi în braţe, plângând de iubire,
în faţă-i apleacă, prin sceptre puteri,
prin frunte, gândirea, ştiinţe, averi.
Printr-ânşii se-nchină smerita-omenire
venită din noapte, pustiu şi dureri!

Adusu-i-au aur şi smirnă, tămâie
şi-odată cu steaua cea fără apus
ştiinţa se-nchină Iubirii de sus.
Cu mieii, păstorii i-aduc bucurie
şi inimă caldă la Pruncul Isus.

Păstorii şi magii şi îngeri se-nchină
cu cerul pământul se oferă-n dar,
un nou rai e lumea sub ploaia de har,
iubire credinţă şi pace deplină
căci grota e templu şi ieslea, altar...

George Cadar, 20 decembrie 2008, INTERACTIV0 RĂSPUNSURI:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...